home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Busineksen pelikirja uusiksi – 3 muutosta kilpailukykyisen liiketoiminnan johtamiseen

Ihminen on ajattelija, toimija, osaaja ja oppija. Yritysten tehtävänä on koota näitä vaikuttajia yhteen ja luoda markkinoille jatkuvasti uutta, erilaista ajattelua ja osaamista yhdistellen. Vaikka liiketoimintaa verrataan usein urheiluun, sen kehittämisessä tärkeintä ei ole voitto, joka päättää ottelun. Kilpailukykyisen liiketoiminnan ytimessä on päättymättömän pelin rakentaminen. Pysyvien tuotteiden ja palvelujen sijaan tavoitteena on luoda jatkuvasti uutta, aiemmasta poikkeavaa. Tällainen jatkuva uudistuminen tulee mahdolliseksi, kun jokaisella on halu parantaa yhteispeliä ja rohkeus olla mukana omalla osaamisellaan, persoonallaan ja sydämellään.

Tärkeintä on päättymätön peli

Kovista arvoistaan tunnettu liiketoiminta muuttuu pehmeäksi, kun tarkoituksena on rakentaa päättymätön peli. Ihmislähtöinen uudistuva liiketoiminta koetaan kuitenkin hörhöksi, joka hämmentää monen johtajan mieltä. Asiajohtamiseen tottunut suomalainen on uusien haasteiden äärellä. Ylhäältä alas johtaminen tai perinteiset prosessikaaviot eivät luonnollisesti enää riitä. Osaajat ja asiakkaat osallistava yhteiskehittely vaatii uudenlaisia vuorovaikutus- ja yhteistyörakenteita, jotka luovat johtamiselle ja toimintamalleille uudet säännöt.

Käytän esimerkkinä strategiatyötä. Hallitus ja johto käyttävät päätöksenteon tukena usein kilpailija- ja markkina-analyysejä. Tuolloin päätökset tehdään melko kapea-alaisen materiaalin valossa, historiaan peilaten. Näiden rinnalla hyödynnetään vain pieni osa organisaation sisällä olevasta osaamisesta ja viisaudesta, asiakkaista ja sidosryhmistä puhumattakaan. Uudistuva liiketoiminta tuskin pysyy elinvoimaisena tavalla, jossa kehittäminen on perustehtävästä erillään. Tai tavalla, jossa kootaan huippuosaajia yhteen ja kerrotaan, mitä heidän pitää tehdä. Päättymätön peli on jatkuvaa yhteiskehittelyä, kokeilua ja oppimista.

Opitaan yhdessä – Yksittäisten tähtipelaajien kulta-aika on ohi

Tilanteet muuttuvat nykyään entistä nopeammin ja eteen tulevat ilmiöt ovat yhä monimutkaisempia. Tuottavuuden tärkein rakennusaine on ihmisten kyky kohdata yhdessä viheliäät ongelmat. Yksin pelaavalla substanssiosaajalla on aina vain vähemmän merkitystä. Ratkaisevinta on, miten erilaiset ihmiset ja osaajat pelaavat hankalassa tilanteessa yhteen, kuinka laadukkaita ratkaisuja saadaan aikaan ja kuinka nopeasti päästään eteenpäin.

Siinä, missä johtaminen on perinteisesti keskittynyt yksilöihin ja yksilöiden kehittämiseen, nyt on tarve nähdä, mitä tapahtuu ihmisten välillä. Käytän esimerkkinä arvoja. Niiden tarkoituksena on luoda maaperää sille, miten työtä tehdään. Organisaatioiden arvojen toivotaan näkyvän jokaisen yksilön tekemisessä. Ne ovat usein kuvailevia sanoja, kuten luottamus, avoimuus tai arvostus. Siksi ne jäävät ylätason toiveiksi, irti arjesta. Kun arvot puolestaan saadaan kuvaamaan toimintaa, esimerkiksi ”ota puheeksi”, silloin luottamus, avoimuus ja arvostus tulevat tekemisen tasolla todeksi. Kun vaikeiden asioiden esille tuomiseen saadaan mandaatti ja vaikeista asioista aletaan puhua enemmän, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kehittyvät. Se vaikuttaa väistämättä ihmisten välisiin suhteisiin. Tätä kautta virheiden ja epäonnistumisten kohtaaminen helpottuu. Yhteispelin kehittymistä johdetaan siis parantamalla koko porukan oppimiskykyä ja yhteistyösuhteita.

Käytetään ihmisen pelisilmää

Jatkuvan uudistumistarpeen ja yhteistyön kehittämisen rinnalla myös teknologia muuttaa liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista. Ihmisen ja koneen erottaa se, että ihminen pystyy muuttamaan keinoja, joilla tietoa prosessoidaan. Tiedon käsittelyn muutoksessa tärkeintä on ihmisten välinen vuorovaikutus ja palaute. Ne auttavat ihmistä ymmärtämään. Sen jälkeen voidaan arvottaa, onko tieto hyvä, huono vai jotakin siltä väliltä. Tähän eivät kykene edes älykkäimmät oppivat koneet.

Ihmisen vuorovaikutus ja ymmärrys ei ole ainakaan vielä digitalisoitavissa. Sen sijaan ihmisten vuorovaikutukselle, tiedon prosessoinnille, systeemin ymmärtämiselle ja hyville päätöksille pystytään luomaan edellytyksiä digitaalisuutta hyödyntäen (ks. esimerkkejä). Johtamisen tehtävänä on luoda näitä edellytyksiä, jotta ihmisten oppimiskyky ja tiedon prosessointi saavat arvoisensa paikan. Oikeat ideat ja uudistukset ovat ihmisten tekemiä. Siksi ihmisten vuorovaikutus, ymmärtäminen ja oppiminen on yrityksen uudistumisessa edelleen konetta tärkeämpi pääoma.

Kilpailukykyisen liiketoiminnan peli pysyköön liikkeessä. Ja ihminen kilpailukykyisen liiketoiminnan ehtymättömänä jalokivenä. Johtamisen tehtävä on hioa oppivat keskustelut ja yhteiskehittely loistoonsa. Pienilläkin yrityksillä ja keskivertopelaajien joukkueilla on siis loistava mahdollisuus rakentaa peliään seuraavaan erään. Huippumatsissa kannattaa olla mukana!

P.S. Oletko kiinnostunut uusimmasta johtamiskokeilustamme? Lue lisää.

Terhikki Rimmanen

Terhikki Rimmanen

Toimitusjohtaja, Humap

Myös Rakennustoimisto Nousiainen Oy hankki lisää näkyvyyttä Jäsenprofiili+ -tilauksella.

Mainosta palvelussa »

Viimeisimmät

Digitaalinen markkinointi
Jäsenyritys bloggaa
Verkkonäkyvyys
Tilaa Verkoston uutiskirje – saat ajantasaista tietoa suoraan postilaatikkoosi

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!