home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Toimitusjohtaja Matti Urmas valittu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaan

13.02.2023

Keskuskauppakamarin valiokunnissa vaikutetaan lainsäädäntöön kansallisella tasolla ja tehdään elinkeinoelämälle tärkeitä aloitteita sekä päätöksiä. Keskuskauppakamarin mukaan liikennevaliokunnassa on mukana yritysjohtajia ja liikenneasiantuntijoita eri puolilta Suomea. Valiokuntaa kuullaan Keskuskauppakamarin laatimiin liikennettä koskeviin lausuntoihin.

Toimitusjohtaja Matti Urmas valittu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaan

FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas on valittu Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaan.

– Näin vaalikeväänä on mielenkiintoista aloittaa liikennevaliokunnassa. Yritysten elinvoima on suoraan kytköksissä kuljetusten toimivuuteen ja kustannuksiin, FREJA Transport & Logistics Oy:n toimitusjohtaja Matti Urmas sanoo.

Urmaksen mukaan FREJAn liiketoiminta kansainvälisten kuljetusten huolinta- ja kuljetusliikkeenä antaa koko ajan kattavan näkymän Suomen ulkomaankaupan nykytilaan. FREJAn asiakkaita ovat kaikenlaisille tavararyhmille tuontiin ja vientiin kuljetuksia tarvitsevat yritykset metsäteollisuudesta tukkukauppaan ja teollisuuteen sekä kemianteollisuudesta elintarvikealaan.

Keskuskauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa

Valiokuntien sihteereinä toimivat Keskuskauppakamarin asiantuntijat, jotka valmistelevat ja koolle kutsuvat kokoukset, joita järjestetään kerran kuussa. Liikennevaliokunnan vastaava asiantuntija Keskuskauppakamarissa on Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola.

Keskuskauppakamarilla on yhdeksän valiokuntaa:

 • Elinkeino- ja ilmastovaliokunta
 • IPR-valiokunta
 • Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • Lakivaliokunta
 • Liikennevaliokunta
 • Digi- ja datavaliokunta
 • Osaavan työvoiman valiokunta
 • Verovaliokunta

Keskuskauppakamari kertoo verkkosivuillaan, että liikennevaliokunnan tavoitteena on edistää sujuvaa liikennettä, Suomen eri alueiden saavutettavuutta ja kansainvälisiä yhteyksiä. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää myös liikennejärjestelmien kehittämistä ja yritysten logistiikkakustannusten hillitsemistä.

– Muuttunut maailmantilanne on yksi merkittävä tekijä myös liikenteen kannalta. Venäjän hyökkäyssota merkittävimpänä esimerkkinä. Sodan vaikutukset heijastuvat moneen eri asiaan ja monella eri tavalla kansainvälisiin suhteisiin ja Suomen ulkomaankaupan kehittymiseenkin. Nämä kaikki taas vaikuttavat kansainvälisiin kuljetuksiin, Urmas sanoo.

Keskuskauppakamari

 • Keskuskauppakamari edustaa yli 20 000 suomalaista yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin miljoona työntekijää.
 • Suomessa itsenäisiä kauppakamareita on 19. Ne toimivat ympäri Suomen ja ovat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistäviä alueellisia organisaatioita. Jokainen kauppakamari on puolestaan Keskuskauppakamarin jäsen.
 • Kauppakamarit pyörittävät myös yrityselämän itsesääntelypalveluja kuten välimiesmenettelyä ja Mainonnan eettistä neuvosta. Ne myös järjestävät esimerkiksi LKV-kiinteistönvälittäjätutkintokokeita ja HHT-kokeita (tavarantarkastajan pätevyysvaatimus).
 • Kauppakamarit pyrkivät parantamaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja edistävät kansainvälistymistä ja terveeseen kilpailuun pohjautuvaa markkinataloutta. Ne järjestävät myös kansainvälistymispalveluja ja koulutusta alueillaan.
 • Kauppakamareiden toiminta perustuu kauppakamarilakiin (2002/878). Kauppakamareille laissa osoitettuja julkisia tehtäviä on ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäminen. Kauppakamarit myöntävät esimerkiksi alkuperätodistuksia ja ATA carnet -tulliasiakirjoja.

FREJA Transport & Logistics Oy on Helsingin, Turun ja Vaasan kauppakamarin jäsen.

FREJA Transport & Logistics Oy

Tarjoamme ratkaisuja kansainvälisiin kuljetustarpeisiisi maalla, merellä ja ilmassa. Laaja osaamisemme kansainvälisistä kuljetuksista ja kuljetusjärjestelmistä sekä 30 vuoden kokemuksemme auttavat meitä löytämään sinulle parhaan kuljetusratkaisun. Kuljetamme rahtisi perille ajoissa, luotettavasti, ammattitaidolla ja turvallisesti.

TUTUSTU YRITYKSEEN

Muut ilmoitukset

KAIKKI ILMOITUKSET

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!