home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Riskien tehokas tunnistaminen

26.10.2023

Säännönmukainen tietoturvallisuusriskienhallinta on olennainen osa organisaation toimintaa. Vain tunnistettuja riskejä voidaan hallita.

Tietoturvariskien hallinta on yksi riskienhallinnan osa-alue, jonka painoarvo jatkuvasti kasvaa. Onnistuneiden kyberhyökkäysten ja tietovuotojen seurauksina voivat olla esimerkiksi maineen vahingoittuminen, häiriöt palveluiden tuottamisessa, taloudelliset tappiot ja oikeudelliset vastuut. Menetettyä luottamusta on haastava saada takaisin, jonka takia tulisikin tehdä ennaltaehkäisevää tietoturvavallisuuden riskienhallintaa, mikä vähentää myös työtä toteutuneiden riskien haittojen korjaamiseksi.

Riskien tunnistamisen osa-alueita ovat mm. eri prosessit, niiden väliset suhteet sekä näille asetetut tavoitteet ja päämäärät. Yksittäisen riskin vaikuttavuutta tulisi arvioida myös suurempien kokonaisuuksien, kuten jonkin tietyn toiminnallisuuden näkökulmasta.

Katso tarkemmin sivultamme
www.fordione.fi

Fordione Oy

TUTUSTU YRITYKSEEN

Muut ilmoitukset

KAIKKI ILMOITUKSET

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!