home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Pohjolan Voiman hiilineutraalisuustavoitteet: 99 % sähköntuotannossa ja 85 % lämmöntuotannossa vuonna 2025

01.04.2021

Pohjolan Voiman sähköntuotannosta jo 96 prosenttia on hiilidioksidineutraalia, ja yhtiön vuodelle 2020 asettamat vastuullisuustavoitteet jopa ylittyivät. Nyt tavoite on asetettu korkealle ja Pohjolan Voima haluaa olla vuonna 2025 sähköntuotannossa 99-prosenttisesti ja lämmöntuotannossa 85-prosenttisesti hiilineutraali.

Pohjolan Voiman osuus Suomessa tuotetusta sähköstä on lähes 20 prosenttia. Hiljattain julkaistun vuosikertomuksen mukaan Pohjolan Voiman sähköntuotanto on jo 96-prosenttisesti hiilineutraalia. Yhtiö on pystynyt vä-hentämään CO2-päästöjä vähentämällä kivihiilen ja turpeen käyttöä. Viimeisen hiilivoimalaitoksen piippu kaatui syksyllä 2020 Kristiinankaupungissa ja lämpövoimalaitoksissa vähennettiin turpeen käyttöä suunniteltua enemmän, markkinaehtoisesti. Pohjolan Voiman turpeen käyttö on vuonna 2021 vähentynyt 20 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Myös hyvä vesivoimavuosi edisti tavoitteisiin pääsyä.

Pohjolan Voiman tuotannosta täysin hiilineutraalia ovat vesi- ja ydinvoima sekä lämpövoimalaitoksissa puuperäisillä polttoaineilla ja kierrätyspolttoaineiden bio-osuudella tuotettu energia.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet olivat lähtökohta Pohjolan Voiman uudistetulle vastuullisuusohjelmalle. Rimaa on nostettu entisestään. Vuonna 2025 Pohjolan Voiman tavoitteena on tuottaa 99-prosenttisesti hiilidioksidineutraalia sähköä ja 85-prosenttisesti hiilidioksidineutraalia lämpöä.

- Me pääsemme tavoitteeseen rajaamalla fossiiliset polttoaineet ja turpeen varapolttoaineeksi ja lisäämällä puuperäisiä polttoaineita. Lisäksi yhteisyrityksemme TVO:n OL3-laitosyksikön säännöllisen sähköntuotannon odotetaan alkavan vuonna 2022. OL3 on Suomen suurin yksittäinen ilmastoteko, kertoo Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen.

Lisäksi uusiutuvan vesivoiman jatkuvalla energiatehokkuuden parantamisella edistetään koko Suomen säätövoimaa. Vesivoima tasapainottaa vaihtelevaa sähköntuotantoa ja auttaa koko Suomea pääsemään ilmastotavoitteisiinsa.

- Vastuullisen ja kotimaisen sähkön- ja lämmöntuotannon hyöty ulottuu laajalti yhteistyöverkostoomme eri puolelle Suomea. Asiakkaillemme, jotka ovat myös omistajiamme, on hyvin tärkeää, että tuotamme hiilidi-oksidineutraalia energiaa, Tykkyläinen lisää.

YK:n tavoitteet mukaan vastuullisuusajatteluun

Pohjolan Voiman vastuullisuusohjelmaa on uudistettu vastaamaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman tavoittei-ta. Lähtökohtana on ollut vastuullisuuden kolme tärkeää pilaria: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövas-tuu. YK:n kestävän kehityksen valitut tavoitteet ovat: edullista ja puhdasta energiaa (YK:n kestävän kehityksen tavoite nro 7), ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (nro 8), maanpäällinen elämä (nro 15) sekä yhteistyö ja kumppanuus (nro 17).

- Nämä tukevat erinomaisesti meille strategisesti tärkeitä tavoitteitamme. Ilmastonmuutoksen hillintä ja vastuullisuus ovat keskeisiä alaan vaikuttavia megatrendejä. Tehtävämme on tukea asiakkaidemme kilpailukykyä, luoda työtä ja hyvinvointia Suomeen sekä edistää puhtaampaa maailmaa. Vastuullisuudella on strategiassamme erittäin suuri painoarvo, Ilkka Tykkyläinen sanoo.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj, puh. 040 670 6056, ilkka.tykkylainen@pvo.fi

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Larnimaa, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466, riitta.larnimaa@pvo.fi

Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiatalo, joka on perustettu vuonna 1943. Osakkaamme ovat asiakkaitamme, joille tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Tuotamme noin 20 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Siitä noin 95 prosenttia on hiilidioksidineutraalia vuonna 2020.

TUTUSTU YRITYKSEEN

Muut ilmoitukset

KAIKKI ILMOITUKSET
Tilaa Verkoston uutiskirje – saat ajantasaista tietoa suoraan postilaatikkoosi

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!