home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Pohjolan Voima suunnittelee Euroopan suurimpiin kuuluvaa akkuratkaisua

27.04.2021

Suomalainen energiakonserni Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt energian varastointia edis-tävän akkuratkaisun suunnittelun. Teholtaan 35 MW:n akkuratkaisulla turvataan sähköjärjes-telmän toimintaa ja lisätään säätövoiman joustavuutta. Toteutuessaan hanke on Euroopan mit-takaavassa merkittävä.

Pohjolan Voima Oyj on käynnistänyt litiumioniakkuihin perustuvan sähkövaraston esisuunnittelun. Ta-voitteena on rakentaa 35 MW:n akkuratkaisu, joka voitaisiin saada käyttöön parin vuoden sisällä. In-vestoinnin arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron suuruinen. Investointipäätös on mahdollista tehdä vuoden 2021 aikana.

Tulevaisuuden sähköjärjestelmä on lisääntyvässä määrin uusiutuvien tuotantomuotojen varassa. Ne tuottavat sähköä vallitsevien sääolosuhteiden mukaan. Mitä enemmän sähköjärjestelmässä on uusiutuvaa sähköä, sitä enemmän tarvitaan myös säätökykyä. Siksi tarvitaan puskurikapasiteettia, jolla voidaan nopeasti tasoittaa kulutuksen ja tuotannon vaihtelua ja varmistaa tasapaino, sanoo Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen. 

Tehopurske häiriötilanteisiin ja tuki vesivoiman säätöön

Akkuhankkeen tavoitteena on lisätä sähköjärjestelmän joustoa, turvata sähköjärjestelmän toimintaa häiriötilanteessa ja tukea vesivoiman säätövoimatuotantoa. Valtakunnalliseen verkkoon kytketyt akut pystyvät tässä hankkeessa syöttämään järjestelmään noin tunnin ajan maksimissaan 35 MW:n tehon.

Jakamalla säätö akun ja turbiinin kesken saadaan molempien parhaat ominaisuudet hyödyntävä ja tehokas järjestelmään joustoa tuova kokonaisuus. Samalla vähennetään vesivoimakoneiston ku-lumista ja saadaan säästöä vesivoiman kunnossapitokustannuksiin. Akku on parhaimmillaan no-peassa säädössä, vesivoima taas edullisin tapa energian varastointiin, Pohjolan Voiman teknologi-asta ja projekteista vastaava päällikkö Jarmo Tervo kertoo.

Akkuhanke on Euroopankin mittakaavassa merkittävä 

Akkujen hyödyntäminen on Pohjolan Voimalle uutta teknologiaa, jossa opimme yhdessä uutta tu-levaisuuden energiavarastoinnista. Meille on tärkeää, että tämä hanke tukee hiilidioksidineutraalin tuotannon kehittämistä, Tervo sanoo. 

Nyt suunnittelussa olevan akkukapasiteetin lisäksi Pohjolan Voimalla on optio laajentaa akkuratkaisua tarpeen mukaan. Akkuratkaisun etuna on se, että modulaarisena se on helposti laajennettavissa ja sillä on pitkä elinkaari. Olemassa olevaa infraa ja akun ominaisuuksia optimaalisesti hyödyntävästä akku-ratkaisusta on tulossa kilpailukykyinen ratkaisu sähköjärjestelmän joustoon.

Pohjolan Voima on merkittävä säätövoiman tuottaja. Tällä investoinnilla kehitetään edelleen kykyä vastata kasvavaan ja yhä nopeampaa reagointia vaativaan järjestelmän säädön tarpeeseen. Han-ke on myös osa Pohjolan Voiman pitkäjänteistä ilmastotyötä, Ilkka Tykkyläinen kertoo. 

Pohjolan Voima tuottaa noin viidenneksen Suomen sähköntuotannosta ja sen tuottama sähkö on 96-prosenttisesti hiilineutraalia. Yhtiön tavoitteena on 99-prosenttisesti hiilidioksidineutraali sähköntuotanto vuoteen 2025 mennessä. 

Lisätietoja

Jarmo Tervo, päällikkö, teknologia ja projektit, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 313 3308, jar-mo.tervo@pvo.fi

Riitta Larnimaa, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Pohjolan Voima Oyj, puh. 050 438 2466, riit-ta.larnimaa@pvo.fi

Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiatalo, joka on perustettu vuonna 1943. Osakkaamme ovat asiakkaitamme, joille tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Tuotamme noin 20 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Siitä noin 95 prosenttia on hiilidioksidineutraalia vuonna 2020.

TUTUSTU YRITYKSEEN

Muut ilmoitukset

KAIKKI ILMOITUKSET
Tilaa Verkoston uutiskirje – saat ajantasaista tietoa suoraan postilaatikkoosi

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!