home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Markkinatutkimus päätöksenteon tueksi

23.10.2023

Teemme markkinatutkimuksia yritysjohdolle päätöksenteon tueksi.

Ennen tutkimuksen aloittamista määrittelemme tavoitteet, mitä tietoa tarvitaan ja miksi.

Markkinatutkimuksen tiedonkeruuseen valitsemme sopivimmat tiedonkeruumenetelmät kuten kirjoituspöytätyön, jolloin hyödynnämme jo olemassa olevaa tietoa ja/tai hankimme uutta tarvittavaa tietoa esittämällä kysymyksiä kohderyhmään kuuluville henkilöille. Saadun tiedon analysoimme ja teemme tarvittavat johtopäätökset. Laadimme selkeän ja informatiivisen raportin, joka esittää tulokset, johtopäätökset ja mahdolliset suositukset.

MARKKINATUTKIMUKSIA AMMATTITAIDOLLA

Tutustu markkinatutkimusprosessiin.

https://www.markinvest.fi/2022/04/19/markkinautkimus-paatoksenteon-tueksi/

https://www.markinvest.eu/markkinatutkimus-tutkittua-faktaa-paatoksenteon-tueksi/

Yhteystiedot

Pekka Peltonen, 040 900 0322
pekka.peltonen@markinvest.fi

Andrey Uvarov, 040 900 0320, Lahti
andrey@markinvest.fi

Heikki Lehtonen, 040 064 1371, Jyväskylä
heikki@markinvest.fi

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

Markinvest Oy

KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN Kasvu on mahdollista saada nykyistä asiakkaista, nykyisillä tuotteilla, uusista asiakkaista, uusilla tuotteilla tai uudistumalla tai kokonaan uusista bisneksistä. Liiketoiminta kansainvälistyy ja yritysten on etsittävä kasvupotentiaalia välillisestä viennistä ja panostettava vientiin. Markinvest Oy täydentää erikoisosaamisellaan Team Finland -ryhmän palveluja.

TUTUSTU YRITYKSEEN

Muut ilmoitukset

KAIKKI ILMOITUKSET

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!