home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Kansainvälistymissuunnitelma- ja markkinatutkimuspalvelut

21.12.2023

Kansainvälinen kauppa eroaa kotimaan kaupasta. Yrityksen kansainvälistymiseen liittyy aina riskejä, kuten esimerkiksi taloudelliset riskit, koska kustannukset ovat monesti odotettua suuremmat ja tulojen saaminen odotettua hitaampaa.

Viennin esteitä voivat olla tavaroiden ja palveluiden kauppaa hankaloittavat määräykset ja viranomaisvaatimukset, kuten poikkeavat standardit, tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset.

Markinvestin kansainvälistymispalvelut

Markinvest Oy sparraa yrityksen johtoa, kun yritys valmistautuu kansainvälistymiseen ja suunnittelee menoa uusille markkinoille. Sparrauksen kohteita voivat olla markkinatietämys uudesta kohdealueesta, markkinatutkimustarve, kansainvälistymisstrategia sekä konkreettiset sopimukset ja kauppa.

Teemme markkinatutkimuksia pk-yrityksen johdolle päätöksenteon tueksi. Toimialasta riippuen tehtävämme ovat liittyneet liiketoiminnan kehittämiseen, asiakastyytyväisyyden mittaamiseen, markkinointiin verrattuna kilpailijoihin, tuotteen- ja palvelun kehittämiseen ja uusien vientimarkkinoiden avaamiseen.

Teemme kansainväistymiseen liittyviä tutkimuksia mm. Ruotsissa, Italiassa ja Saksassa. Ennen tutkimuksen aloittamista määrittelemme tavoitteet, mitä tietoa halutaan ja mihin sitä tullaan käyttämään. Teemme suunnitelman tutkimuksen toteuttamiseksi. Markkinatutkimuksen aikana olemme tiiviissä yhteydessä asiakkaaseen. Saadun tiedon analysoimme ja teemme tarvittavat johtopäätökset. Laadimme selkeän ja informatiivisen raportin, jossa esitämme tulokset, johtopäätökset ja mahdolliset suositukset.

MARKKINATUTKIMUKSIA AMMATTITAIDOLLA

Tutustu markkinatutkimusprosessiin

Yhteydenotot

Markinvest Oy
Pekka Peltonen, 040 900 0322,
pekka.peltonen@markinvest.fi
Neuvonta- ja kehittämispalvelut

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA

Markinvest Oy

KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN Kasvu on mahdollista saada nykyistä asiakkaista, nykyisillä tuotteilla, uusista asiakkaista, uusilla tuotteilla tai uudistumalla tai kokonaan uusista bisneksistä. Liiketoiminta kansainvälistyy ja yritysten on etsittävä kasvupotentiaalia välillisestä viennistä ja panostettava vientiin. Markinvest Oy täydentää erikoisosaamisellaan Team Finland -ryhmän palveluja.

TUTUSTU YRITYKSEEN

Muut ilmoitukset

KAIKKI ILMOITUKSET

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!