home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Arvopohjaista tietoturvallisuuskoulutusta

28.06.2022

Kasvavat uhkat pakottavat panostamaan turvallisuuteen aina vain enemmän – ja tässä yhteydessä turvallisuustietoisuuden lisäämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Ihmiset suhtautuvat vain harvoin tietoturvallisuuteen välinpitämättömästi, mutta he eivät aina ymmärrä omaa tärkeää rooliaan esimerkiksi organisaation tietoturvaan kohdistuvien riskien minimoimisessa. Meidän olisi kuitenkin pystyttävä tunnistamaan erilaisia tietoturvallisuuteen liittyviä poikkeustilanteita ja toimimaan oikein niiden mahdollisesti tapahduttua. Tätä edistetään parhaiten tietoturvallisuusosaamista ja digiturvakulttuuria vahvistamalla.

Kytkeydymme tietoturvallisuuteen pääsääntöisesti sosiaalisen kerroksen kautta

Tietoturvallisuus ja sen toteuttaminen voidaan jakaa kolmeen osaan siten, että fyysinen kerros tarkoittaa kerrosta, jossa tieto liikkuu. Tekninen kerros taasen laitteita ja niiden suojaamista. Sosiaalisella kerroksella tarkoittaan sitä, mitä ihminen tuntee ja miten hän toimii. Sosiaalista kerrosta ohjaa usein tunne, sillä yksilön kokema turvallisuus on pohjimmiltaan tunne. Tunteitamme taasen ohjaavat vahvasti arvot. Siksi onkin tärkeää, että turvallisuuden ohjeistamisessa ja kouluttamisessa huomioidaan myös yksilön arvot, koska ne ilmentävät yksilön käsitystä siitä, miten asioiden tulisi mielestämme olla.

Kokemus on osoittanut, että ihmiset voidaan jakaa tietoturvan toteuttamisen suhteen neljään ryhmään

Koska meitä yksilöitä ohjaavat arvot, on olennaista tunnistaa, miten nämä liittyvät tietoturvallisuuden toteuttamiseen. Olemme tunnistaneet neljä erilaista profiilia, joista jokin sopii lähes kaikkiin meistä.

  1. Tuuliviiri = henkilö toteuttaa tietoturvakäytänteitä hyvin vaihtelevasti
  2. Innokas = henkilö toteuttaa tietoturvakäytänteitä vaihtelevan innokkaasti
  3. Mallikas = henkilö toteuttaa tietoturvakäytänteitä mallikkaasti
  4. Tunnollinen = henkilö on tunnollinen tietoturvan toteuttaja

Yhteistyökumppanimme Tacit Oy on toteuttanut Shalom Schwartzin arvoteoriaan perustuvan testin, jonka avulla pyrimme selvittämään yllä esitettyjen profiilien yleisyyttä ja sitä kautta rakentamaan koulutustarjontaamme mahdollisimman kattavaksi ja mahdollisimman monelle sopivaksi.

Osallistuminen tutkimukseen on helppoa

Kirjaudu sivulle https://tacitco.com/aloita/. Kirjoita käyttäjätunnukseksi 14120 ja valitse salasanana seuraavasti:

  • Vaihteleva123 = Toteutat tietoturvakäytänteitä mielestäsi hyvin vaihtelevasti
  • Innokas123 = Toteutat tietoturvakäytänteitä mielestäsi vaihtelevan innokkaasti
  • Mallikas123 = Toteutat tietoturvakäytänteitä mielestäsi mallikkaasti
  • Tunnollinen123 = Toteutat tietoturvakäytänteitä mielestäsi erittäin tunnollisesti 

Voit jättää aloitussivun taustakysymykset vastaamatta. Ja vaikka niihin vastaisitikin, ei vastauksia voi yhdistää sinuun missään vaiheessa. Palkinnoksi osallistumisestasi voit testin päätteeksi ladata arvomaailmaasi kuvaavan tulosdokumentin PDF-muodossa.

Fordione Oy

TUTUSTU YRITYKSEEN

Muut ilmoitukset

KAIKKI ILMOITUKSET
Tilaa Verkoston uutiskirje – saat ajantasaista tietoa suoraan postilaatikkoosi

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!