home check frame file logout arrow-circle-outline-left arrow-circle-outline-right arrow-left arrow-right chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up comment directory help-circle-outline login mail phone plus search user close facebook instagram twitter youtube linkedin2 check-colored frame-colored comment-colored directory-colored mail-colored user-colored plus-user-tag plus-user-tag-en

Alfa Lavalin kalvoteknologia mahdollistaa EU:n tarkistetun Yhdyskuntajätevesidirektiivin noudattamisen

22.05.2023

EU valmistautuu ratifioimaan tarkistettuja sääntöjä koskien yhdyskuntajätevesien käsittelyä vuonna 2024, ja Alfa Laval tarjoaa ratkaisuja näiden uusien standardien täyttämiseksi.

Alfa Lavalin uusin asennus Norjassa esittelee kalvoteknologiaa, joka mahdollistaa sekä päivitetyn direktiivin noudattamisen että auttaa saavuttamaan puhtaamman ja elinkelpoisemman Oslonvuonon. Tässä kolme keskeistä poimintaa:

  • Uudistetun direktiivin myötä jätevesialan toimijat velvoitetaan ottamaan talteen ravinteita jätevesistä ja huomiomaan sekä uudet standardit mikroepäpuhtauksille että uudet mikromuovien seurantavaatimukset.
  • Asennus Norjassa havainnollistaa Alfa Lavalin kalvosuodatusteknologian kykyä parantaa veden laatua ja poistaa haitallisia epäpuhtauksia, kuten mikromuovia ja "ikuisia kemikaaleja", jotka tunnetaan myös nimellä PFAS.
  • Uudistettu direktiivi muuttaa jätevedenkäsittelyn vaatimuksia ja standardeja kaikkialla EU:ssa, tehden Alfa Lavalin tarjoamien ratkaisujen kaltaisista tärkeämpiä kuin koskaan.

"Nämä vahvistetut standardit lisäävät haitallisten mikrosaasteiden käsittelyyn tarkoitettujen uusien käsittelytekniikoiden ja -teknologian kysyntää", sanoo Nish Patel, Alfa Lavalin Food & Water divisioonan johtaja ja jatkaa; ”Membraaniteknologiamme parantaa veden laatua ja täyttää nämä uudet vaatimukset. Lisäksi ratkaisumme ovat energiatehokkaita ja edistävät siten EU:n tavoitetta saavuttaa alan energianeutraalius.”

Sarpsborgin laitos, joka otetaan käyttöön vuonna 2027, tulee olemaan huippumoderni ja energianeutraali. Se varmistaa puhtaan veden Oslonvuonon ympäristön asukkaille puhdistamalla kunnalliset jätevedet ja poistamalla haitalliset mikroepäpuhtaudet ennen kuin ne päätyvät vuonoon.

Myös Suomessa keskustellaan aktiivisesti vesistöjen tilasta ja niihin päätyvistä mikroepäpuhtauksista sekä mikromuovista. EU:n tarkistettu direktiivi luokin uusia vaatimuksia sekä alan toimijoille että ratkaisujen toimittajille.

”On hienoa nähdä tällainen projekti Pohjoismaissa, jolla on todella vaikutusta sekä veden laatuun että laitoksen energiatehokkuuteen. Kalvoteknologiamme ansiosta Alfa Laval on mukana puhtaamman ja elinvoimaisemman Oslonvuonon kehittämisessä ja tukemassa alan siirtymää kohti energianeutraaliutta.” sanoo Alfa Laval Nordic Oy:n toimitusjohtaja Jukka Juottonen.

Tiesitkö… Alfa Lavalilla on laaja tuotevalikoima jätevesien käsittelyyn, joka kattaa prosessin eri vaiheita, kuten lietteenkäsittelyn, vedenpoiston, puhdistuksen ja veden uudelleenkäytön? Alfa Lavalin edistykselliset kalvot voivat suodattaa jopa 0,1 mikrometrin kokoisia hiukkasia, mukaan lukien mikromuovit.

Tietoa EU:n Yhdyskuntajätevesidirektiivistä

Vuonna 1991 annetun EU:n yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan direktiivin hyväksymisen jälkeen Euroopan jokien, järvien ja merten laatu on parantunut merkittävästi. Tässä 30 vuotta vanhassa direktiivissä ei kuitenkaan käsitellä pilaantumista, joka aiheutuu rankkasateista johtuvien hulevesien ylivuodoista tai mikroepäpuhtauksista, kuten lääkkeiden ja kosmetiikan jäämät, joilla on haitallisia vaikutuksia luontoon. Siksi komissio aloitti lokakuussa 2022 direktiivin tarkistamisen mukauttaakseen sen uusimpiin standardeihin. Hyväksymisen jälkeen se tulee voimaan asteittain.

Uudistetun direktiivin myötä jätevesialan toimijat eivät ole enää vain vastuussa yhdyskuntajätevesien keräämisestä, käsittelystä, seurannasta ja asianmukaisesta johtamisesta vesistöihin, vaan ne ovat myös velvollisia ottamaan talteen ravinteita jätevesistä ja huomiomaan sekä uudet standardit mikroepäpuhtauksille että uudet mikromuovien seurantavaatimukset. Vahvistetut standardit lisäävät uusien käsittelytekniikoiden ja -teknologioiden kysyntää energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Alfa Laval Nordic Oy

Alfa Laval on maailman johtava tuotteiden toimittaja lämmönsiirron, erottelun ja virtaustekniikan aloilla. Näiden pohjalta pyrimme parantamaan asiakkaidemme tuottavuutta ja kilpailukykyä eri toimialoilla kaikkialla maailmassa. Toimitamme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat heidän vaatimuksiaan – pääasiassa energia-, ympäristö-, elintarvike- ja meriteollisuudessa.

TUTUSTU YRITYKSEEN

Muut ilmoitukset

KAIKKI ILMOITUKSET

Tiedon työntövoimaa, verkoston vipuvoimaa ja vaikuttamisen vetovoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan, ajassa kiinni olevat tietopalvelut sekä markkinoiden monipuolisimmat koulutukset. Menesty kanssamme!